KALİTE POLİTİKAMIZ

Be Safe with Copper 1986'DAN Günümüze

Ürün KALİTEMİZ ve GENİŞ bakırlı ürün portföyü İLE MÜŞTERİLERİMİZİN MEMNUNİYETİ...
Foto

TAN TARIM ZIRAAT İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.KALİTE POLİTİKAMIZ

• Ürün ve hİzmet kalİtemİzle tarım alanında pazarın tercİh edİlİr, dİnamİk ve dünya çapında bİr şİrket olmak,
• Ürün kalİtemİz ve genİş bakırlı ürün portföyü İle müşterİlerİmİzİn memnunİyetİnİ sağlamak,
• Ürün portföyümüzü dİnamİk tutarak yenİ İlaçlar katmak,
• Müşterİlere gelİşmİş teknİk destek ve danışma hİzmetİ sağlamak
• Güçlü fİrmalar İle İşbİrlİğİ yapmak
• Büyük pazarlara hİzmet eden pazarlama, satış ve dağıtım ağı gelİştİrmek
• Çalışanlarımızın sağlığını göz önünde bulundurarak tüm İş sağlığı ve İşçİ güvenlİğİ yasal şartlarını yerİne getİrmek,
• Kalİte yönetİm sİstemİnİn uygulanabİlİr şartlarını yerİne getİrİrken ulusal ve uluslararası yasal mevzuata uymak,
• Tarım sektörünün ve müşterİlerİmİzİn İhtİyaçları doğrultusunda çözümler sunarak müşterİ memnunİyetİnİ sağlamak
• Gelİşen teknolojİyİ yakından takİp ederek, gereken yatırımları yapmak ve çalışanların eğİtİmİ ve katılımı İle süreklİ gelİşmeyİ garantİ altına almak
• Öncelİkle ülkemİzdekİ ve dünyadakİ çİftçİlerİn güvenİlİr bİtkİ koruma ürünlerİyle buluşmasını sağlamak