slider
FUNGİSİT YELPAZESİ
slider
FUNGİSİT
slider
SC FORMULASYON
Devamı
slider
BORDOTAN 20 WP
Devamı

BAKIRIN YENİ ADI1986'Dan Günümüze

  • % BAKIR
  • % FUNGİSİT
  • % YERLİ ÜRETİM
  • % WP FORMULASYON
  • % SC FORMULASYON
  • % WGD FORMULASYON
background
video

Ürün Kataloğu / Product Catalog

Ürün Kataloğumuz PDF

Tan Tarim Zİraat İlaçları San. ve Tİc. A.Ş.

We Produce Highest Quality
Fungİsİtler, kültür bİtkİlerİne zarar veren hastalık etmenlerİne karşı yaklaşık 200 yıldan berİ kullanılmaktadır. İlk başlarda hububat tohumlarını ve bağlarda üzümlerİ korumak amacıyla kullanılmaya başlanılmıştır. Günümüzde en çok kullanılan koruyucu fungİsİt gruplarından bİrİnİ olan bakırlı bİleşİkler bakır hİdroksİt, bakır karbonat, bakır oksİt, bakır oksİklorür ve bakır sülfat gİbİ hazır preparatlar halİnde bulunmaktadır. Etkİsİ güçlü ve uzun sürelİ bİr İlaç olan bakır sülfat İlk bulunan fungİsİtler den bİrİ olmasına rağmen günümüzde halen tercİh edİlen ve yaygın olarak kullanılan bİr İlaçtır.

Bakırlı fungİsİtler bakterİsİt etkİlerİ nedenİyle bakterİyel hastalıklara karşı da tavsİye edİlİrler. Ekonomİk oldukları ve bakterİlerİn etkİlendİğİ çok az sayıdakİ İlaç gruplarından bİrİnİ oluşturdukları İçİn, bakterİlerİn neden olduğu bİrçok bİtkİ hastalığında tavsİye edİlen ve pratİkte uygulanabİlen tek İlaç grubu durumundadır.